Back to top

Gilberto Pedreira

Gilberto Pedreira
Biblioteca Digital memoriademadrid

Gilberto Pedreira Campillo és membre del cos d'Arxivers Bibliotecaris de l'Ajuntament de Madrid. Des del seu ingrés a l'any 2001 la seva activitat professional ha estat en tot moment relacionada amb la implementació de les Tecnologies de la Informació en l'àmbit de les biblioteques i arxius.

En l'actualitat ocupa el lloc de Director de Biblioteca "memoriademadrid", des d'on s'ocupa, entre d'altres, de la coordinació dels treballs de digitalització i difusió del patrimoni històric cultural custodiat a les Biblioteques, Arxius i Museus de l'Ajuntament de Madrid. A més és el responsable de la planificació i coordinació de tots els treballs relacionats amb la preservació de la col·lecció digital.

Així mateix, des de la Biblioteca coordina diferents projectes de participació relacionats amb la difusió i preservació del patrimoni cultural en poder dels ciutadans per a la formació d'una col·lecció digital "única" integrada per documentació en mans de particulars i la custodiada per l'Ajuntament de Madrid.

És autor de diverses publicacions i ha participat en l'organització i desenvolupament de diferents cursos relacionats amb la Biblioteca Digital i processos de digitalització, així com la col·laboració amb el Ministeri de Cultura durant els últims anys en diferents programes de formació de Bibliotecaris en Iberoamericans (IBEREX ).