Back to top

Evana Caballero Ventura

Evana Caballero Ventura

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació en la UV EN 2012. Ha treballat com a becària en la Biblioteca Històric mèdica "Vicent Peset Llorca" i en la Biblioteca Municipal Central. Encarregada de la secció de llibres i tés de l'Herbolari Navarro. Col·legiada en el COBDCV. Ha realitzat cursos de Community Mànager, de gestió eficaç de documents en empreses i Cloud Computing.