Back to top

Daniel Martínez Sanchís

Daniel Martínez Sanchís
Pyrosat

Graduat en Tecnologies Industrials (Antiga Enginyeria Industrial). Actualment cursant doble grau de Màster TUM (Munic) -UPV (València).

Cofundador de Pyrosat, predicció i simulació d'incendis forestals per mitjà de teledetecció i meteorologia; desenrotllament d'algoritmes numèrics i disseny d'interfícies gràfiques d'usuari.