Back to top

Informar per a Trasformar

Les jornades serviran per a analitzar les possibilitats d'apropar el treball que realitzem des de les biblioteques i unitats de documentació als processos de apoderament de la ciutadania sorgits en el nostre país en els darrers anys. La tasca fonamental de les biblioteques de facilitar l'accés igualitari a la informació pot anar molt més enllà, superar els seus propis límits i aprofundir en la transformació de la informació per a fer d'ella un recurs cívic.

La revisió dels processos de generació i explotació de la informació es converteix en un pas necessari en aquesta transformació. Per açò, les Jornades permetran aprofundir en la vinculació de la tasca de bibliotecaris i documentalistes en aquests processos. Veurem exemples de com s'estan duent a terme projectes d'aquest tipus generant i explotant la informació en benefici de la societat, des d'un punt de vista interdisciplinàri i inspirador que anime i motive a bibliotecaris i documentalistes en la seua feina d'informar per a transformar.